Pizzeria

Sa Crocoriga a Torino

  • Indirizzo
    54, Largo Cardinal Guglielmo Massaia
    10147 Torino
  • Telefono
    011 2217817

Meteo
Sa Crocoriga é una pizzeria a Torino e che si trova 54, Largo Cardinal Guglielmo Massaia. Scopra tutte le informazioni utili su Sa Crocoriga (telefono, accesso, orari,recensioni,...)
54, Largo Cardinal Guglielmo Massaia
Torino
10147